บุคคลที่สาม

ผู้เข้าพักบุคคลที่สาม (อายุ 8 ปีขึ้นไป) ไม่มีบริการเตียงเสริม