จุดหมายปลางทาง

จังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนกลางของประเทศไทย เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก ลักษณภูมิประเทศมีครบถ้วน ทะเล ภูเขา น้ำตก สระน้ำใสในป่าใหญ่ เกาะ หาดทราย ปะกางรังใต้ทะเลที่สมบูรณ์

11 ที่พัก1 ทัวร์0 เรือยอร์ช3 รถเช่า

เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง และยังเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสำคัญ

0 ที่พัก1 ทัวร์0 เรือยอร์ช0 รถเช่า

ชุมพร มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1098 โดยมีฐานะเป็นเมืองสิบสองนักษัตรของราชอาณาจักรนครศรีธรรมราช ใช้รูปแพะเป็นตราเมือง และเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือ เพราะอยู่ตอนบนของภาคใต้

0 ที่พัก0 ทัวร์0 เรือยอร์ช0 รถเช่า

จังหวัดที่เงียบสงบ อาหารขึ้นชื่อ หมูย่างเมืองตรัง มีท่าเรือประมงที่ปะเหลียน มีชายหาดริมฝั่งที่ปากแมง มีเกาะแก่ง สวยๆ หลายเกาะ เช่น กาะลิบง และที่นิยมเป็นที่รู้จักกว้างขวางคือ เกาะกระดาน

2 ที่พัก0 ทัวร์0 เรือยอร์ช0 รถเช่า

จังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนกลางของประเทศไทย เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก ลักษณภูมิประเทศมีครบถ้วน ทะเล ภูเขา น้ำตก สระน้ำใสในป่าใหญ่ เกาะ หาดทราย ปะกางรังใต้ทะเลที่สมบูรณ์

0 ที่พัก0 ทัวร์0 เรือยอร์ช0 รถเช่า

หมู่บ้านช่องพลี เป็นหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ในตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ มีระยะห่างจากชายหาดอ่าวนาง 4 กิโลเมตร

1 ที่พัก1 ทัวร์0 เรือยอร์ช0 รถเช่า

เป็นจังหวัดในภาคตะวันตกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีรูปร่างยาวในแนวเหนือ-ใต้ และแคบในแนวตะวันออก-ตะวันตก โดยส่วนที่แคบที่สุดมีระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ชุมชนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในจังหวัด คือ เทศบาลเมืองหัวหิน

0 ที่พัก0 ทัวร์0 เรือยอร์ช0 รถเช่า

จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่โดยรวมที่หลากหลายทั้งป่าเขา ทะเล น้ำตก มีอาณาเขตเชื่อมต่อกับจังหวัด กระบี่ ภูเก็ต ระนอง และ สรุาษฏร์ธานี

6 ที่พัก7 ทัวร์1 เรือยอร์ช0 รถเช่า

พัทลุง เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 860 กิโลเมตร มีจังหวัดที่อยู่ติดกันได้แก่ นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล สงขลา และมีพื้นที่ด้านตะวันออกของจังหวัดจรดทะเลสาบสงขลา

0 ที่พัก0 ทัวร์0 เรือยอร์ช0 รถเช่า

เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ในทะเลอันดามัน จังหวัดที่ใกล้เคียงทางทิศเหนือ คือ จังหวัดพังงา ทางทิศตะวันออก คือ จังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ ทั้งเกาะล้อมรอบด้วยทะเลอันดามันที่สวยสดงดงาม

1 ที่พัก5 ทัวร์0 เรือยอร์ช0 รถเช่า

เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดชุมพร ทางใต้ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพังงา ทางตะวันตกติดกับประเทศพม่าและทะเลอันดามัน

0 ที่พัก0 ทัวร์0 เรือยอร์ช0 รถเช่า

สงขลา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ตอนล่าง มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาคใต้มีจังหวัดที่อยู่ติดกันได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี ยะลา สตูล

0 ที่พัก0 ทัวร์0 เรือยอร์ช0 รถเช่า