จุดหมายปลางทาง

จังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนกลางของประเทศไทย เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก ลักษณภูมิประเทศมีครบถ้วน ทะเล ภูเขา น้ำตก สระน้ำใสในป่าใหญ่ เกาะ หาดทราย ปะกางรังใต้ทะเลที่สมบูรณ์

เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง และยังเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสำคัญ

ชุมพร มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1098 โดยมีฐานะเป็นเมืองสิบสองนักษัตรของราชอาณาจักรนครศรีธรรมราช ใช้รูปแพะเป็นตราเมือง และเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือ เพราะอยู่ตอนบนของภาคใต้

จังหวัดที่เงียบสงบ อาหารขึ้นชื่อ หมูย่างเมืองตรัง มีท่าเรือประมงที่ปะเหลียน มีชายหาดริมฝั่งที่ปากแมง มีเกาะแก่ง สวยๆ หลายเกาะ เช่น กาะลิบง และที่นิยมเป็นที่รู้จักกว้างขวางคือ เกาะกระดาน

จังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนกลางของประเทศไทย เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก ลักษณภูมิประเทศมีครบถ้วน ทะเล ภูเขา น้ำตก สระน้ำใสในป่าใหญ่ เกาะ หาดทราย ปะกางรังใต้ทะเลที่สมบูรณ์

หมู่บ้านช่องพลี เป็นหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ในตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ มีระยะห่างจากชายหาดอ่าวนาง 4 กิโลเมตร

เป็นจังหวัดในภาคตะวันตกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีรูปร่างยาวในแนวเหนือ-ใต้ และแคบในแนวตะวันออก-ตะวันตก โดยส่วนที่แคบที่สุดมีระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ชุมชนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในจังหวัด คือ เทศบาลเมืองหัวหิน

จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่โดยรวมที่หลากหลายทั้งป่าเขา ทะเล น้ำตก มีอาณาเขตเชื่อมต่อกับจังหวัด กระบี่ ภูเก็ต ระนอง และ สรุาษฏร์ธานี

พัทลุง เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 860 กิโลเมตร มีจังหวัดที่อยู่ติดกันได้แก่ นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล สงขลา และมีพื้นที่ด้านตะวันออกของจังหวัดจรดทะเลสาบสงขลา

เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ในทะเลอันดามัน จังหวัดที่ใกล้เคียงทางทิศเหนือ คือ จังหวัดพังงา ทางทิศตะวันออก คือ จังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ ทั้งเกาะล้อมรอบด้วยทะเลอันดามันที่สวยสดงดงาม

เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดชุมพร ทางใต้ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพังงา ทางตะวันตกติดกับประเทศพม่าและทะเลอันดามัน

สงขลา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ตอนล่าง มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาคใต้มีจังหวัดที่อยู่ติดกันได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี ยะลา สตูล