เตียงเสริมสำหรับเด็ก

เตียงเสริมหรือเบาะที่นอนแบบเสริม + อาหารเช้า (โปรดตรวจสอบเงื่อนไขอายุเด็กของแต่ละโรงแรมจะไม่เท่ากัน)