เพิ่มจำนวนคน

เพิ่มจำนวนผู้เข้าพักได้สูงสุด 2 ท่าน