เสริมจำนวนผู้เข้าพัก

อนุญาติให้พักเสริมจำนวน แต่ไม่มีบริการเตียงเสริม (รวมทั้งผู้ใหญ่/เด็ก)