2) รถตู้ VIP (6 ชม)

รถตู้แบบ VIP 10 ที่นั่ง (มีกระเป๋ารับได้ไม่เกิน 6 ท่าน) เริ่มต้นรับในภูเก็ตใช้เวลา 6 ชั่วโมง