5) รถตู้ธรรมดา (10 ชม)

รถตู้แบบธรรมดา 12 ที่นั่ง (มีกระเป๋ารับได้ไม่เกิน 10 ท่าน) เริ่มต้นรับในภูเก็ตใช้เวลา 10 ชั่วโมง