บริการรถ รับ/ส่ง สนามบินกระบี่

รับ/ส่ง สนามบินกระบี่ – เขตอ่าวนาง, เมืองกระบี่, ท่าเรือคลองจิหลาด, อ่าวน้ำเมา ผู้โดยสารไม่เกิน 10 ท่าน/คัน