อาหารเช้า(เด็ก)

เด็กตั้งแต่ 1-12 ปีขึ้นไป ต้องการรวมคูปองอาหารเช้า ไม่มีบริการเสริมเตียงหรือที่นอน