ค่าเรือโดยสาร กระบี่ – เกาะพีพี

ค่าเรือโดยสาร กระบี่ – ท่าเรืออ่าวต้นไทร (เกาะพีพี) ราคาต่อคน เวลา 10.30 น.