ค่าเรือโดยสาร เกาะพีพี – กระบี่

ค่าเรือโดยสาร ท่าเรืออ่าวต้นไทร (เกาะพีพี) – กระบี่ ราคาต่อคน เวลา 13.30 น.