ข้าวผัดแกงเขียวหวาน

กุ้ง, ไก่, เนื้อ อย่างใดอย่างหนึ่ง (ฮาลาล)