รถรับ/ส่ง จากที่พักในบริเวณภูเก็ต

บริการรถรับ/ส่ง จากที่พักในบริเวณภูเก็ตไปยังท่าเรืออ่าวฉลอง ทัวร์รหัส PK002