เพิ่มบุคคลที่สาม

ผู้ใหญ่ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป จะมีค่าใช้จ่ายบุคคลที่สาม รวมคูปองอาหารเช้า ไม่มีเสริมเตียงหรือที่นอน