เรือนำเที่ยว รับ/ส่ง ภูผาวารี (ลำใหญ่)

เรือ รับ/ส่ง ที่พัก-ท่าเรือ ลำเล็ก ไม่เกิน 16 ท่าน พร้อมนำเที่ยวโปรแกรมหลัก ๆ เขาสามเกลอ, ชมพระอาทิตย์ตอนเย็น/ตอนเข้า ราคาต่อวัน และอยู่รอพาดูพระอาทิตย์ตอนเช้า และรับกลับ ท่าเรือในวันถัดไป