เรือนำเที่ยว รับ/ส่ง ภูผาวารี (ลำเล็ก)

เรือ รับ/ส่ง ที่พัก-ท่าเรือ ลำเล็ก ไม่เกิน 8 ท่าน พร้อมนำเที่ยวโปรแกรมหลัก ๆ เขาสามเกลอ, ชมพระอาทิตย์ตอนเย็น/ตอนเข้า ราคาต่อวัน และอยู่รอพาดูพระอาทิตย์ตอนเช้า และรับกลับ ท่าเรือในวันถัดไป