บริการรับ/ส่ง จากโรงแรม(ภูเก็ต,โคกกลอย,นาใต้)

บริการรถรับส่งจากโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต,โคกกลอย,นาใต้เพื่อไปขึ้นเรือที่ท่าเรือทับละมุ หรือท่าเรือสารสิน