ค่าบริการรถรับ/ส่ง กะตะ-สนามบิน

ค่าบริการรถรับ/ส่ง โรงแรมในบริเวณหาดกะตะ-สนามบินแบบส่วนตัว (ไม่เกิน 10 ท่าน)