ซื้อตั๋ว

  • กระบี่ (ท่าเรือคลองจิหลาด)
  • เกาะพีพี (อ่าวต้นไทร)
  • เกาะพีพี (อ่าวต้นไทร)
  • กระบี่ (ท่าเรือคลองจิหลาด)

ยูริป ทราเวล

หมายเลขเรือ:: ยูริป 01

จำนวนที่นั่งทั้งหมด:: 120

ต้นทาง

  • กระบี่ (ท่าเรือคลองจิหลาด)
  • เกาะพีพี (อ่าวต้นไทร)

ปลายทาง

  • เกาะพีพี (อ่าวต้นไทร)
  • กระบี่ (ท่าเรือคลองจิหลาด)