ซื้อตั๋ว

  • ท่าเรือปากบารา
  • เกาะหลีเป๊ะ
  • เกาะหลีเป๊ะ
  • ท่าเรือปากบารา

เหมาลำ 2 วัน 1 คืน

หมายเลขเรือ:: เหมา 02

จำนวนที่นั่งทั้งหมด:: 25

ไม่เกิน 25 ที่นั่ง

ต้นทาง

  • ท่าเรือปากบารา
  • เกาะหลีเป๊ะ

ปลายทาง

  • เกาะหลีเป๊ะ
  • ท่าเรือปากบารา