ซื้อตั๋ว

  • ท่าเรือปากบารา
  • เกาะหลีเป๊ะ
  • เกาะหลีเป๊ะ
  • ท่าเรือปากบารา

เหมาลำ 3 วัน 2 คืน

หมายเลขเรือ:: เหมา 03

จำนวนที่นั่งทั้งหมด:: 25

ไม่เกิน 25 ที่นั่ง

ต้นทาง

  • ท่าเรือปากบารา
  • เกาะหลีเป๊ะ

ปลายทาง

  • เกาะหลีเป๊ะ
  • ท่าเรือปากบารา