ซื้อตั๋ว

  • ท่าเรือปากบารา
  • เกาะหลีเป๊ะ
  • เกาะหลีเป๊ะ
  • ท่าเรือปากบารา

มารินี

หมายเลขเรือ:: มารินี 01

จำนวนที่นั่งทั้งหมด:: 75

ต้นทาง

  • ท่าเรือปากบารา
  • เกาะหลีเป๊ะ

ปลายทาง

  • เกาะหลีเป๊ะ
  • ท่าเรือปากบารา