แพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

ตารางเดินทางและกำหนดการ

รวม เรือสปีดโบ๊ทโดยสาร+ทัวร์ดำน้ำ+ที่พัก+อาหาร+ประกันอุบัติเหตุทั้ง 2 วัน

แพคเกจนี้ไม่รวม รถรับส่งสนามบิน หากต้องการสามารถแจ้งความประสงค์เพิ่มเติมได้ เพิ่มท่านละ 400 บาท