แพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

ตารางเดินทางและกำหนดการ

รวม รถสนามบิน+เรือโดยสาร+ทัวร์ดำน้ำ+ที่พัก+อาหารเที่ยง+ประกันอุบัติเหตุ ทั้ง 2 วัน