แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

ตารางเดินทางและกำหนดการ

รวม รถสนามบิน+เรือโดยสาร+ทัวร์ดำน้ำ+ที่พัก+อาหาร+ประกันอุบัติเหตุ ทั้ง 3 วัน