รถอเนกประสงค์ PPV คือ อะไร

รถอเนกประสงค์ PPV คือ อะไร

สำหรับรถอเนกประสงค์ประเภท PPV นั้น ย่อมาจากคำว่า Pick-Up Passanger Vehicle สำหรับรถประเภท PPV ก็คือ รถที่
มีพื้นฐานมาจากรถกระบะ หรือรถที่ถูกพัฒนามาเป็นรถอเนกประสงค์โดยใช้พื้นฐานจากรถกระบะนั่นเอง

ซึ่งถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านๆ ให้เข้าใจกันง่ายๆ ก็คือ “รถกระบะดัดแปลงเป็นรถยนต์นั่งอเนกประสงค์” โดยส่วนใหญ่จะออกแบบมาให้
สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 7 ที่นั่ง โดยที่รูปลักษณ์ หรือพื้นฐานเดิมนั้นจะพัฒนามาจากรถกระบะ แต่อาจจะมีการปรับ
เปลี่ยนในเรื่องของระบบช่วงล่างที่ให้ความนุ่มนวลมากกว่ารถกระบะ เช่น พื้นฐานระบบช่วงล่างด้านหลังของรถกระบะที่
เป็นแหนบ

เมื่อพัฒนามาเป็น PPV จะใช้ระบบช่วงล่างแบบคอยล์สปริง โดยหากจะพูดถึงรถ PPV ในบ้านเรา ก็คงเทียบได้
กับ Isuzu Mu-X ที่มีพื้นฐานเดิมจาก Isuzu D-Max หรือ Toyota Fortuner ที่มีพื้นฐานเดิมจาก Toyota REVO และ
Mitsubishi Pajero Sport ที่มีพื้นฐานเดิมจาก Mitsubishi riton เป็นต้น ซึ่งจุดประสงค์หลักของรถประเภทนี้ก็คือ เพิ่ม
ความสะดวกสบาย และสามารถลุยไปในเส้นทางที่สมบุกสมบันเฉกเช่นรถกระบะนั่นเอง

ใส่ความเห็น

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. You are requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice or explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *