บันดาหยา รีสอร์ท

Bundhaya Resort
รีสอร์ทฝั่ง หาดพัทยา ติดชายหาด
แพคเกจทัวร์หลีเป๊ะพร้อมที่พัก

ราคาวันที่ 11 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2565

ห้องพัก/แพคเกจ2วัน 1คืน3วัน 2คืน4วัน 3คืน
Villa Deluxe Bungalow344751137380
ศุก-อา368055808080
Deluxe Room344751137380
ศุก-อา368055808080
Garden Deluxe Bungalow329848156933
ศุก-อา351052407570
Deluxe Bungalow297041615951
ศุก-อา313644926448
Superior Bungalow288139825683
ศุก-อา303442886142
Garden Tripple Bungalow296141415921
ศุก-อา312544706414
Villa Family Bungalow329848155933
ศุก-อา351052407570
Garden Family Bungalow322446676710
ศุก-อา342550707315
Family Bungalow268835965104
ศุก-อา281338465479
  • Villa Deluxe Bungalow ห้องสำหรับ 2 ท่าน
  • Deluxe Room ห้องสำหรับ 2 ท่าน
  • Garden Deluxe Bungalow ห้องสำหรับ 2 ท่าน
  • Deluxe Bungalow ห้องสำหรับ 2 ท่าน
  • Superior Bungalow ห้องสำหรับ 2 ท่าน
  • Garden Tripple Bungalow ห้องสำหรับ 3 ท่าน
  • Villa Family Bungalow ห้องสำหรับ 4 ท่าน
  • Garden Family Bungalow ห้องสำหรับ 4 ท่าน
  • Family Bungalow ห้องสำหรับ 4 ท่าน

สอบถาม โทร 099-407-6453 หรือแอดไลน์ @bleesd

ราคาที่เห็นในตารางด้านบน ถ้าเลือก 2 วัน 1 คืน มีรายการรวมแล้วดังนี้


ราคาที่เห็นในตารางด้านบน ถ้าเลือก 3 วัน 2 คืน มีรายการรวมแล้วดังนี้


ราคาที่เห็นในตารางด้านบน ถ้าเลือก 4 วัน 3 คืน มีรายการรวมแล้วดังนี้